Elin Magnusson

Elin Magnusson är konceptuell video- och performancekonstnär med examen från Konstfack.

elinmagnusson.com

Om du har fler bilder från Yttre Vång, maila oss gärna!