Erik Rask

Erik är bland mycket annat del i Malmöbandet LUR.

lurlurlur.com

Om du har fler bilder från Yttre Vång, maila oss gärna!