Franco Motta

Franco Motta har byggt om ett hästsläp till en rullande pizzeria med vedeldad pizzaugn.

brunowoodfirepizza.com

Om du har fler bilder från Yttre Vång, maila oss gärna!