Hanna Michaëlsson

Hanna Michaëlsson är textilskulptör med magister-examen från HDK.

hannamichaelsson.se

Om du har fler bilder från Yttre Vång, maila oss gärna!