Lotta Pettersson

Lotta Pettersson är glaskonstnär och driver företaget Smaelta.

lottapettersson.se

Om du har fler bilder från Yttre Vång, maila oss gärna!