Nils-Ole Zib

2009 ställde Nils-Ole Zib ut sin tänkta gravsten. Ett granitblock med stjärtavtryck.

Om du har fler bilder från Yttre Vång, maila oss gärna!