Paul Kraus

Paul Kraus är amerikansk konstnär bosatt i Malmö.

Om du har fler bilder från Yttre Vång, maila oss gärna!