Rasmus West

Rasmus West är konceptuell video- och performancekonstnär med examen från Umeå konsthögskola.

rasmuswest.com

Om du har fler bilder från Yttre Vång, maila oss gärna!